ТВОЇ НОВИНИ ПРО АЗАРТ

КРАІЛ провела перевірку у ліцензіата і виявила купу порушень – тепер той має місяць на ліквідацію недоліків

АналітикаКРАІЛ провела перевірку у ліцензіата і виявила купу порушень - тепер той...

Мова йде про «Шторм Юкрейн». Інформація про це викладена на сайті відомства у розділі «Розпорядчі документи». 

Зокрема, позапланова перевірка відбулася у період з 14 по 15 грудня. Місце – частина групи приміщень #100 та #101 першого поверху готелю «Fairmont Grand Hotel Kyiv». 

Так, в холі оцінки роботи ліцензіата КРАІЛ виявила наступні порушення: 

 «Взяти до відома інформацію про результати проведеної позапланової перевірки товариства з обмеженою відповідальністю «ШТОРМ ЮКРЕЙН», що здійснює діяльність з організації та проведення азартних ігор у гральному закладі казино, на підставі ліцензії виданої відповідно до рішення КРАІЛ від 09.04.2021 # 149… та врахувати встановлені факти порушень ТОВ «ШТОРМ ЮКРЕЙН» вимог пункту 2 та 17 частини першої статті 15, пункту 2 частини першої статті 16, частини другої, четвертої та шостої статті 18 Закону та пункту 54 Ліцензійних умов провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2020 р. #1341…», – йдеться у у рішенні КРАІЛ від 19 грудня.

Зокрема, уповноваженим посадовим особам, зазначеним в пункті 2 Рішення #449, предписується скласти припис про усунення порушень, виявлених за результатом проведення позапланової перевірки, та забезпечити надсилання припису ТОВ «ШТОРМ ЮКРЕЙН», який має бути виконаний протягом 30 календарних днів, з дня його отримання. 

Про які саме порушення йде мова? 

Стаття 15. Обов’язки організатора азартних ігор 

1. У своїй діяльності організатор азартних ігор зобов’язаний: 

2) дотримуватися правил проведення азартних ігор; 

7) фіксувати в онлайн-системі, використання якої для організатора азартних ігор є обов’язковим відповідно до цього Закону та яка пов’язана каналами зв’язку (в режимі реального часу) з Державною системою онлайн-моніторингу, кожну операцію з прийняття ставки, з повернення ставки, з виплати виграшу в кожну азартну гру, із здійснення виплати, з обміну коштів на ігрові замінники гривні та навпаки, а також інші операції, визначені порядком функціонування Державної системи онлайн-моніторингу). 

Стаття 16. Вимоги щодо боротьби з ігровою залежністю (лудоманією) та громадський контроль 

З метою мінімізації негативного впливу азартних ігор організатори азартних ігор зобов’язані дотримуватися принципів відповідальної гри: 

1) забезпечувати ідентифікацію гравця (гравців) та відвідувача (відвідувачів) у порядку, визначеному цим Законом, у гральному закладі та ідентифікацію гравця (гравців) під час провадження діяльності в мережі Інтернет;

2) у випадках та порядку, встановлених Уповноваженим органом, не допускати до участі в азартних іграх осіб, яким обмежено доступ до участі в азартних іграх, та осіб, у яких виражена ігрова залежність (лудоманія);

3) утримуватися від надання гравцям будь-яких бонусних виплат, подарунків та/або надання товарів (послуг) у будь-якій формі, використання інших видів заохочення, надання яких прямо чи опосередковано обумовлено настанням факту програшу гравця у відповідній азартній грі.

Організатор азартних ігор, який не забезпечив неможливість участі в азартних іграх осіб, участь яких в таких іграх заборонена цим та іншими законами, зобов’язаний відшкодувати таким особам на їх вимогу або на вимогу членів сім’ї таких осіб фінансову шкоду в розмірі десятикратного розміру програшу, що заподіяна зазначеним особам внаслідок такої бездіяльності організатора азартних ігор. Порядок відшкодування встановлюється Уповноваженим органом.

Стаття 18. Вимоги до гравця 

2. Гравцями не можуть бути:

1) недієздатні та обмежено дієздатні особи;

2) особи, які не досягли 21-річного віку;

3) особи, які відповідно до законодавства мають відповідні обмеження;

4) особи, які перебувають в стані наркотичного чи алкогольного сп’яніння;

5) особи, визнані організатором азартних ігор небажаними;

6) особи, внесені до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх. 

4. Забороняється брати участь в азартній грі:

1) засновникам (учасникам, акціонерам), керівникам організатора азартних ігор, у яких вони є засновниками та/або займають керівні посади;

2) представникам засновників (учасників, акціонерів), керівників організатора азартних ігор, у яких вони є представниками засновника та/або займають керівні посади;

3) особам, які можуть мати інформацію про результат азартної гри;

4) особам, які мають можливість вплинути на результат азартної гри або розмір виплати (видачі) виграшу (призу);

5) спортсменам, особам допоміжного спортивного персоналу, які беруть участь у спортивному змаганні, посадовим особам у сфері спорту та членам їх сім’ї – у парі щодо результатів офіційного спортивного змагання, в якому вони або їхня команда беруть участь;

6) Голові, членам та службовим особам Уповноваженого органу, крім проведення перевірок методом контрольних закупок.

6. До участі в азартній грі не допускаються особи:

1) які на вимогу працівника організатора азартних ігор, якщо у нього виникли сумніви щодо досягнення особою 21-річного віку, не надали працівнику організатора азартних ігор для ознайомлення документ, що посвідчує особу та містить відомості про вік особи;

2) які надали на вимогу представника організатора азартних ігор неправдиві відомості про себе (прізвище, ім’я, по батькові, відомості про вік, адреса реєстрації місця проживання або місцезнаходження);

3) інші особи, визначені цим Законом;

4) обмежено дієздатні та недієздатні особи;

5) особи, внесені до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх.

Пункт 54 Ліцензійних умов провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2020 р. #1341 

Організатор азартних ігор зобов’язаний обладнати приміщення грального закладу казино системою охоронної сигналізації та системами відеоспостереження, а також забезпечити зберігання відеозаписів.

Системи охоронної сигналізації та відеоспостереження приміщення грального закладу казино повинні відповідати таким вимогам:

забезпечувати безперервний чіткий (з можливістю встановлення чіткого відображення всіх предметів та вигляду осіб) відеозапис;

забезпечувати огляд усього закладу казино без виникнення зон, які не охоплюються системою відеоспостереження (крім вбиралень).

Системи охоронної сигналізації та відеоспостереження приміщень казино повинні відповідати стандартам та вимогам, що встановлені до таких систем.

Ліцензіат забезпечує зберігання відеозаписів, здійснених за допомогою систем відеоспостереження, протягом одного року після здійснення відеозапису.

Про роботу систем охоронної сигналізації та відеоспостереження приміщень казино організатор азартних ігор повинен поінформувати відвідувачів відповідними позначеннями.